fbpx

Facebook – klauzula informacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/WE, czyli tzw. „RODO”, niżej przedstawiamy informacje na temat przetwarzania danych osobowych, w związku z korzystaniem z fanpage’a i Messengera CyberRescue w portalu Facebook.

1. Administrator danych

Administratorem danych osób jest CyberRescue Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Modlińskiej 129/U10, 03-186 Warszawa, a także, jako współodpowiedzialny za przetwarzanie danych osób, korzystających z fanpage CyberRescue lub komunikatora Messenger, administrator portalu Facebook. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook można znaleźć pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/update.

2. Dane kontaktowe

Możesz się z nami skontaktować, korzystając z wybranego kanału:

  • listownie, na adres: CyberRescue sp. z o.o., ul. Modlińska 129/U10 03-186 Warszawa
  • mailowo: help@cyberrescue.me
  • telefonicznie: 600 112 112

3. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, czyli osobę, z którą możesz kontaktować się w sprawach, związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Wystarczy, że napiszesz maila na adres: iod@cyberrescue.me.

4. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Twoje dane będą przetwarzane w celu:

  • administrowania i zarządzania fanpage’m CyberRescue, w tym udzielania odpowiedzi na zamieszczane przez Ciebie posty i komentarze oraz nadzoru nad treściami publikowanymi przez użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes CyberRescue sp. z o.o., polegający na możliwości prowadzenia i zarządzania fanpage’m CyberRescue;
  • udzielania odpowiedzi na pytania, kierowane do CyberResscue Sp. z o.o. na komunikatorze Messenger – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes CyberRescue sp. z o.o., polegający na możliwości udzielania odpowiedzi osobom kontaktującym się z CyberRescue sp. z o.o.;
  • ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest prawnie uzasadnionym interesem CyberRescue Sp. z o.o. podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Oprócz tego informujemy, że administrator portalu Facebook, jako dostawca narzędzi związanych z fanpage’m oraz komunikatorem Messenger, jest podmiotem współodpowiedzialnym za przetwarzanie danych osób, korzystających z fanpage lub komunikatora Messenger, który może przetwarzać ich dane we własnych celach, w oparciu o inne podstawy prawne.

5. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe, udostępniane przez Ciebie na fanpage’u CyberRescue lub przekazywane przez komunikator Messenger, mogą być dostępne dla administratora Facebooka.

Jednocześnie wszelkie dane, zawarte w komentarzach i postach, zamieszczanych na fanpage CyberRescue, mogą być również dostępne dla innych użytkowników portalu Facebook.

6. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu CyberRescue Sp z o.o. lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Dane zawarte w postach lub komentarzach mogą być przetwarzane do momentu ich usunięcia. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć określonego komentarza, możesz zwrócić się o to z prośbą do nas.

Zawsze możesz zrezygnować z „obserwowania” lub „polubienia” fanpage’u CyberRescue, możesz też zgłosić swój sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w tych celach.

Niezależnie od przechowywania danych przez CyberRescue Sp. z o.o., własne okresy przechowywania danych może stosować administrator portalu Facebook.

7. Prawa odbiorcy

Masz prawo dostępu do Twoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu CyberRescue sp. z o.o., posiadasz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Posiadasz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci ww. praw, daj nam znać. Dane kontaktowe CyberRescue sp. z o.o. podajemy w punkcie 2.

CyberRescue sp. z o.o. zrealizuje Twoje uprawnienia w zakresie, w jakim posiada techniczne możliwości ich realizacji (np. usuwając na Twój wniosek komentarz lub post, zawierający dane osobowe).

Niezależnie od kontaktu z CyberRescue sp. z o.o. w sprawie przetwarzania Twoich danych za pośrednictwem portalu Facebook lub komunikatora Messenger, możesz kontaktować się także z administratorem portalu Facebook.

8. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych w ramach korzystania z fanpage jest dobrowolne. Brak ich podania może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności, np. możliwości przeglądania fanpage’a, komentowania, publikowania postów i kontaktowania się przez Messenger.